Header 4 Gedicht District U

Ode aan Vlaardingen

Gedicht van stadsdichter Look J. Boden

Video

Kleiner Look J Boden 03

Jij, die strikt U zegt tegen de historie,
weet dat het Nu zich meet aan hoe het ooit was. Hier groeide een grootse reus uit het moeras, een mastodont van ongekende glorie.

Ons kwam, volgens de Vlaardingse memorie,
alle werkgelegenheid vandien van pas,
die kleedde als een doorgewinterde jas
en bleek te leiden tot grote euforie.

In het zonlicht van die vergane dagen
draagt de bloeiende stad vrucht van nieuw elan, ooit gezaaid in de voedende rivierklei.

Wanneer je haar proeft, krijg je het er warm van: een levende plek die je zult behagen,
waar jij méér dan U bent en U méér dan jij.

Look J. Boden

Look J. Boden

Look J. Boden (Vlaardingen, 1974) is tekstschrijver, dichter en fotograaf. Tijdens zijn rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en die hem maar matig interesseerde, maakte Boden naam als oprichter en uitgever van het literaire tijdschrift Renaissance. Als dichter publiceerde Boden enkele bundels en verschijnen zijn gedichten onregelmatig in bloemlezingen en tijdschriften. Vanaf 2015 was hij gedurende twee jaar Stadsdichter van Vlaardingen. Als kunstfotograaf vergaarde hij enkele prijzen. Ook won hij de auditie voor stemacteur in het televisieprogramma The Big Audition.

Noten 

In regel 3 wordt moeras genoemd. Op oude foto's is te zien dat dit gebied in vroege jaren nog erg waterig was • In regel 8 rijmt het eindwoord op regel 1, 4 en 5. Alleen de klemtoon ligt anders. Vlaardingers hebben nogal de neiging om klemtonen net even wat anders te leggen • Het zonlicht in regel 9 verwijst naar Sunlight Zeep, waarmee de productie van de Lever Brothers in Vlaardingen ooit begon • Het gedicht begint met jij en eindigt met jij, als tegenhanger van het formele U. District U is méér dan jij alleen, een echte samen-wijk.