District U
Keet 7

Nieuws

Vergunning voor tijdelijke studio's in District U

15-06-2021
Op 15 juni heeft de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U.

Deze studio’s zijn voornamelijk bedoeld voor jongeren, studenten en starters. Elke woning heeft een eigen badkamer en keuken en is ongeveer 27m2 groot. Interesse? Via studio-u@district-u.nl kun je je aanmelden voor de lijst met geïnteresseerden. We verwachten de tijdelijke woningen na de zomervakantie op te knappen en op de juiste locatie te plaatsen. Dan komt er ook meer informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over de huurprijzen en wanneer de eerste bewoners erin kunnen.

Kijk voor meer informatie over het proces rondom de tijdelijke woningen naar dit filmpje.

De ontwerp-omgevingsvergunning wordt voor een periode van zes weken ter visie gelegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ieder die dit wil, kan hierop voor een periode van zes weken schriftelijk of mondeling een reactie geven. Schriftelijke zienswijzen dienen te zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, ter attentie van het hoofd Stedelijke Ontwikkeling, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met het team Economie, Ruimte, Wonen en Milieu, via het algemene nummer (010) 248 4000 of stuur een e-mail naar ro@vlaardingen.nl.