District U
Zonder titel 940 x 488 px 3

Nieuws

Start ontwikkeling Offshore zone

07-10-2021
Er is gestart met de ontwikkeling van de Offshore zone, een belangrijk onderdeel in het Masterplan voor District U. Hier komt een bedrijfsterrein voor bedrijven uit de offshore industrie en daaraan gelieerde bedrijvigheid. De zone zal een vanzelfsprekende overgang vormen tussen de nieuwe stadswijk en de naastgelegen industrie. Een dynamische overgang tussen stad en haven.